Lake Castaic Invitational- Results 2018

THS XC Atheletes Only Results: 
Varsity Boys
Varsity Girls
JV Boys
JV Girls
Frosh Boys
All Atheletes Race Results: 
Varsity Boys
Varsity Girls
JV Boys
JV Girls
Frosh Boys
All Atheletes Race Results